vị trí hiện tại của bạn là:MAID CAFE > Hiểu biết

开云体育平台链接下载

MAID CAFE2023-04-01 16:03:32【Hiểu biết】3mọi người đang xem

Giới thiệuVớithôngđiệpnângcaoýthứccộngđồngbằngcáchngừngxảrác,dọndẹpbãibiểnnhằmmanglạinhữngdấuấntíchcựctrongviệ 开云体育平台链接下载

Với thông điệp nâng cao ý thức cộng đồng bằng cách ngừng xả rác, dọn dẹp bãi biển nhằm mang lại những dấu ấn tích cực trong việc giữ gìn môi trường xanh-sạch-đẹp ở Việt Nam.

ãylàmsạchbiểnaposđểgópphầnbảovệmôitrườ
'Hãy làm sạch biển' để góp phần bảo vệ môi trường - ảnh 1

Lực lượng đoàn thanh niên tham gia vệ sinh môi trường biển

ãylàmsạchbiểnaposđểgópphầnbảovệmôitrườ

Nguyễn Hà

ãylàmsạchbiểnaposđểgópphầnbảovệmôitrườ

Chị Mai Hà Thanh Uyên, Giám đốc Phát triển bền vững Công ty TNHH Dow Chemical, một trong những tập đoàn hóa chất toàn cầu, cho hay: “Công ty Dow Chemical có nhiều hoạt động phát triển bền vững dài hạn. Từ năm 2020, chúng tôi đã tập trung vào 3 lĩnh vực chính: bảo vệ khí hậu, nền kinh tế tuần hoàn và nguyên vật liệu an toàn hơn. Chúng ta hãy cùng nhau thay đổi hành vi trong việc quản lý rác thải, mỗi người là một đại sứ để nhân rộng tác động tích cực của việc phân loại rác tại nguồn và chấm dứt tình trạng xả rác bừa bãi”.

ãylàmsạchbiểnaposđểgópphầnbảovệmôitrườ\n
'Hãy làm sạch biển' để góp phần bảo vệ môi trường - ảnh 2

Ông Kevin Burrel, Giám đốc vùng của Công ty TNHH Maersk Việt Nam, chia sẻ: “Đây là chương trình chung đầu tiên chúng tôi thực hiện cùng Công ty Dow Chemical nhằm giảm thiểu rác thải, bảo vệ môi trường biển. Đó là sự hợp tác tuyệt vời trong việc thực hiện cam kết của chúng tôi về phát triển bền vững bằng cách tham gia vào các hoạt động thiết thực như vậy”.

ãylàmsạchbiểnaposđểgópphầnbảovệmôitrườ

Tuyệt!(59135)