vị trí hiện tại của bạn là:MAID CAFE > Bách khoa toàn thư

乐动体育官方网站入口网址是什么

MAID CAFE2023-06-10 01:50:48【Bách khoa toàn thư】1mọi người đang xem

Giới thiệuNgày15.11,NgânhàngTMCPKỹthươngViệtNam(Techcombank)tiếptụctăngthêmhuyđộngthêm0,3%/năm.Theođó,lãisuấth 乐动体育官方网站入口网址是什么

Ngày 15.11, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) tiếp tục tăng thêm huy động thêm 0,3%/năm. Theo đó, lãi suất huy động tiền đồng lên mức cao nhất là 9%/năm ở kỳ hạn 12 tháng trở lên, đối với kỳ hạn từ 6 - 11 tháng là 8,7%/năm, còn dưới 6 tháng lên 6%/năm. Đây là lần thứ 4 trong tháng 11, Techcombank thay đổi lãi suất huy động tiền đồng theo xu hướng đi lên.

ãisuấttiếtkiệmliêntụctă
Lãi suất tiết kiệm liên tục tăng  - ảnh 1

Techcombank tăng lãi suất lên 9%/năm.

ãisuấttiếtkiệmliêntụctă

ngọc thắng

ãisuấttiếtkiệmliêntụctă

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) cũng vừa tăng lãi suất thêm 0,1%/năm. Theo đó, lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng lên 8,6%/năm, 9 tháng lên 8,65%/năm, 12 tháng lên 8,95%/năm, ở những kỳ hạn từ 15 tháng trở lên có lãi suất 9%/năm… Mức lãi suất cao nhất trên thị trường hiện nay thuộc về Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) với 9,75%/năm kỳ hạn 13 tháng trở lên. Ở kỳ hạn 6 tháng, nhà băng này cũng có mức lãi lên cao 9,35%/năm, 12 tháng lên 9,65%/năm…

ãisuấttiếtkiệmliêntụctă\n

Các ngân hàng khác gần đây cũng điều chỉnh lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng theo hướng tăng lên. Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) áp dụng lãi suất kỳ hạn 6 tháng lên 8,5%/năm, 12 tháng trở lên 8,8%/năm… Ngân hàng TMCP Bản Việt huy động tiền đồng lãi suất kỳ hạn 6 tháng lên 8%/năm, 9 tháng lên 8,3%/năm, 12 tháng lên 8,6%/năm và cao nhất là 8,9%/năm ở 18 tháng trở lên.

ãisuấttiếtkiệmliêntụctă

Tuyệt!(4251)